Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Utskrifter > Skrivarinställningar

Skrivarinställningar

Här kan du välja skrivare till dina utskrifter och göra inställningar för skrivaren. Den här bilden når du genom att i menyn Arkiv välja Skrivarinställningar. Nu visas en dialogruta med din standardskrivare vald.

Den här dialogrutan utgår du ifrån för att välja standardskrivaren eller någon av de andra skrivarna som finns installerade i Windows. Du kan också göra grundinställningar för skrivaren. Du installerar, konfigurerar och ändrar standardinställningar för skrivare med hjälp av Kontrollpanelen i Windows. Se din Windows-handbok för mer information.

Välj skrivare

Om du vill välja en annan skrivare gör du så här:

  1. Välj Arkiv - Skrivarinställningar.
  2. Klicka på listpilen i bilden.
  3. Markera den skrivare som du vill använda och klicka på OK.

De skrivare som visas här är de skrivare som du har installerade i Windows. Om den skrivare du vill välja inte finns med i listan måste du installera den via Kontrollpanelen i Windows. Mer information om installation av skrivare finns i din Windows-handbok och handboken till din skrivare.

Vissa skrivare kräver att du kör skrivarens installationsprogram i stället för att installera den med hjälp av kontrollpanelen i Windows! Om du har fått en skrivardrivrutin till din skrivare på en diskett måste du följa installationsbeskrivningen för drivrutinen för att inte få problem med utskrifterna.

Ändra skrivarinställningar

Om du vill ändra skrivarinställningar gör du så här:

  1. Välj Arkiv - Skrivarinställningar.
  2. Välj den skrivare du vill ändra inställningarna för.
  3. Klicka på knappen Egenskaper.

Vad du kan ställa in i bilden för skrivaren är helt beroende på vilken skrivare du har aktiv. Oftast kan du bl a välja stående eller liggande utskriftsformat och utskriftsorientering. Mer information om den här bilden hittar du i handboken till din skrivare.

Du kan inte ändra grundinställningarna permanent för Windows standardskrivare här utan måste gå via Kontrollpanelen i Windows.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...