Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Utskrifter

Utskrifter

Här hittar du beskrivningar av hur du hanterar utskrifter i programmet och hur du exporterar utskriften till exempelvis Microsoft Word eller Excel.

För att kunna skriva ut en rapport eller huvudboksfråga måste frågan först köras på bildskärmen. Om du vill se resultatet i fönstret Förhandsgranska över hela skärmen kan du välja Maximera förhandsgranskning i menyn Kommando.

Längst upp i fönstret ser du hur många sidor utskriften består av. Du bläddrar i utskriften genom att klicka på knapparna med pilar.

Du kan söka efter viss text eller belopp och du kan även ändra förstoringsgraden av bildskärmsutskriften. Se avsnittet Sökning och förstoring.

Du stänger fönstret Förhandsgranskning genom att klicka på knappen Stäng.

Skriva ut

Om du vill skriva ut resultatet i fönstret klickar du på knappen Skriv ut, väljer Skriv ut i menyn Arkiv eller trycker på Ctrl-P.

Här väljer du skrivare för utskriften. De skrivare som visas i den här dialogrutan är de som du har installerade i Windows. Om du vill lägga till fler skrivare måste du göra det i Windows på vanligt sätt, se din handbok till Windows.

I grupprutan Utskriftsintervall anger du om du vill skriva ut alla sidor eller ett urval av sidor. Om du sparat anteckningar tillsammans med rapporten blir rutan Skriv ut anteckningar aktiv. Om rutan Skriv ut anteckningar är markerad kommer din anteckning att komma på ett separat papper efter rapporten.

Se även

Skrivarinställningar
Rapportinställningar
Öppna eller spara resultat/rapport
Exportera resultat/rapporter/budget/prognos

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...