Versionsnyheter för Visma Analys 5.5 - mars 2020

Här får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. Mer utförlig information hittar du i den skrivna hjälpen som du når både från ditt program och via Visma Spcs Support. I programmet når du den skrivna hjälpen genom att trycka F1, genom att välja symbolen ? eller genom att välja Hjälp.

Du laddar ner den senaste programversionen på vismaspcs.se/support. Där väljer du Ladda ner.

Årsuppdateringar

  • Uppdaterad kontoplan enligt BAS 2020
  • Uppdaterade procentsatser för 2020

Stöd för protokollet TLS 1.2

Eftersom tidigare versioner av TLS inte ska stödjas efter mars 2020, är anpassningar gjorda för detta. Har du en tidigare version av Visma Analys kan du få ett felmeddelande vid programstart och Min sida kan inte visas.

Lokalt installerad hjälp är borttagen

Tidigare har du under menyn Hjälp kunnat läsa den lokalt installerade hjälpen när du har behövt hjälp i ditt program. Det är också den lokalt installerade hjälpen som har visats när du har sökt hjälp, men inte haft någon internetuppkoppling. Den lokalt installerade hjälpen är nu borttagen och när du söker hjälp visas alltid den senaste uppdaterade hjälpen som ligger på vismaspcs.se. Den uppdateras löpande och du har därmed alltid tillgång till den senaste informationen kring ditt program.

Du når hjälpen i ditt program genom att tryck på F1 eller genom att välja Hjälp - Hjälp i menyn.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.