Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Versionsnyheter

Versionsnyheter för Visma Analys 5.3 - juni 2018

Här får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. Mer utförlig information hittar du i den skrivna hjälpen som du når både från ditt program och via Visma Spcs Support. I programmet når du den skrivna hjälpen genom att trycka F1, genom att välja symbolen ? eller genom att välja Hjälp.

Du laddar ner den senaste programversionen på vismaspcs.se/support. Där väljer du Ladda ner.

Förbättrad SIE-analys

SIE-analysen har uppdaterats för att bättre hantera större SIE-filer och för att göra importen snabbare.

Övrigt

  • Procentsatserna är uppdaterade för 2018.
  • Baskontoplanen är uppdaterad enligt BAS 2018.
  • Tidigare avbröts importen från Visma Administration ifall du hade installerat en nyare version av Visma Administration, men ännu inte uppdaterat företaget i den nya versionen. Detta är nu ändrat så att du får ett meddelande om att du måste öppna ditt företag i Visma Administration för att uppdatera det till senaste versionen innan du kan importera.

Rättade buggar

  • Om du redigerar en egen rapport som har inställningen Kundkonton, så kunde du tidigare inte söka på konton. Detta är nu åtgärdat.
  • Om du importerat en större SIE-fil med många transaktioner kunde du i förra versionen få beloppen felaktigt avrundade i kontoanalysen. Detta är nu åtgärdat.

Uppdaterade licensvillkor

Visma Spcs licensvillkor är uppdaterade med anledning av GDPR. Du når de senaste licensvillkoren via avsnittet Visma användningsvillkor för programvara.

Vill du läsa mer om GDPR kan du göra det i avsnittet GDPR i Visma Analys.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...