Versionsnyheter för Visma Analys 5.6 - mars 2021

Här får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. Mer utförlig information hittar du i den skrivna hjälpen som du når både från ditt program och via Visma Spcs Support. I programmet når du den skrivna hjälpen genom att trycka F1, genom att välja symbolen ? eller genom att välja Hjälp.

Du laddar ner den senaste programversionen på vismaspcs.se/support. Där väljer du Ladda ner.

Beloppsintervall

I huvudboksfrågorna har du tidigare kunnat söka på belopp som är större än, mindre än eller lika med vid typen Kontofråga. Nu kan du kan även söka på ett beloppsintervall. Det gör du genom att välja Intervall och sedan ange ett belopp i fältet Från och ett i fältet Till.

Storlek och position på programfönstret

I den här versionen kommer programmet att öppnas med samma inställningar, både vad gäller storlek och position, som du hade senast du jobbade i det. I tidigare versioner startades alltid programmet i maximerat läge.

Årsuppdateringar

  • Uppdaterad kontoplan enligt BAS 2021.

  • Uppdaterade procentsatser för 2021.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.