Visma Analys

Versionsnyheter för Visma Analys 5.4 - april 2019

Här får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. Mer utförlig information hittar du i den skrivna hjälpen som du når både från ditt program och via Visma Spcs Support. I programmet når du den skrivna hjälpen genom att trycka F1, genom att välja symbolen ? eller genom att välja Hjälp.

Du laddar ner den senaste programversionen på vismaspcs.se/support. Där väljer du Ladda ner.

Förbättrad SIE-import

SIE-importen kan nu hantera filer som innehåller citationstecken i verifikationstexten. Även SIE-filer som innehåller IB och UB på resultatkonton kan importeras i version 5.4.

Övrigt

  • Procentsatserna är uppdaterade för 2019.
  • Baskontoplanen är uppdaterad enligt BAS2019.
  • Summaraden skrivs numera ut även när saldot på två eller fler konton tillsammans blir 0.
  • Om du jobbar via Visma Advisor Connect mot en server och återställer en säkerhetskopia av Visma Analys så kopieras nu rätt data över till servern när du stänger programmet.

Rättade buggar

Om du i SIE-analysen valde upp en typ på ett konto som inte haft det tidigare, kunde du inte välja procentsats. Detta är nu åtgärdat i version 5.4.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...