Kontering vid försäljning, utrangering och justeringar

Här hittar du exempel på hur försäljning, utrangering och justeringar kan konteras. Läs mer om konteringar i avsnittet Kontering från anläggningsregistret.

Tillgångskonto, t ex 1220 Inventarier

Här bokförs anskaffningsvärdet på inventarien i debet när den köps in. Själva bokföringen görs från leverantörsfakturan. Anskaffningsvärdet finns inte med på bokföringsunderlag från anläggningsregistret eftersom det normalt kommer med på bokföringsunderlagen från leverantörsreskontran. Saldot på kontot visar det totala anskaffningsvärdet på de maskiner och inventarier som finns i företaget. Om ett inventarium säljs eller utrangeras ska värdet inte ingå i saldot längre. Vid en försäljning eller utrangering bokas anskaffningsvärdet bort via bokföringsunderlagen från anläggningsregistret.

Värdeminskningskonto, t ex 1229 Ack avskrivningar inventarier

Värdeminskningskontot finns, precis som tillgångskontot, bland balanskontona. Här bokförs avskrivningar (värdeminskningar) som gjorts på inventarien i kredit. På så sätt kan man genom att se på saldot på 1220 och 1229 tillsammans alltid se redovisat värde på de anläggningstillgångar som finns i företaget. Värdeminskningen bokförs på bokföringsunderlag från anläggningsregistret när planenlig avskrivning görs. När ett inventarium säljs eller utrangeras bokas de ackumulerade avskrivningarna bort via bokföringsunderlag från anläggningsregistret samtidigt som anskaffningsvärdet bokas bort.

Avskrivningskonto, t ex 7832 Avskrivning inventarier

Avskrivningskontot finns bland resultatkontona. Här bokförs avskrivningar (värdeminskningar) som gjorts på inventarien i debet. På så sätt blir avskrivningen en kostnad i företagets resultaträkning. Värdeminskningen bokförs på bokföringsunderlag från anläggningsregistret när planenlig avskrivning görs.

Reavinst försäljning, t ex 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier

När en anläggningstillgång säljs görs det vanligtvis med en faktura. Försäljningsintäkten bokförs i kredit på detta konto för reavinst om intäkten är större än tillgångens redovisade värde. Bokföringen görs normalt med fakturajournal som underlag och därför är inte själva intäkten med på bokföringsunderlag från anläggningsregistret. När försäljningen registreras på tillgången i anläggningsregistret kommer tillgångens redovisade värde med i debet på det här kontot på bokföringsordern från anläggningsregistret, vilket gör att kontot visar vinsten man haft på försäljningen.

Reaförlust försäljning, t ex 7973 Förlust vid avyttring maskiner och inventarier

När en anläggningstillgång säljs görs det vanligtvis med en faktura. Försäljningsintäkten bokförs i kredit på detta konto för reaförlust om intäkten är mindre än tillgångens redovisade värde. Bokföringen görs normalt med fakturajournal som underlag och därför är inte själva intäkten med på bokföringsunderlag från anläggningsregistret. När försäljningen registreras på tillgången i anläggningsregistret kommer tillgångens redovisat värde med i debet på det här kontot på bokföringsordern från anläggningsregistret, vilket gör att kontot visar förlusten man haft på försäljningen.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.