Byte av dator

Så här gör du vid datorbyte eller om du ska flytta företaget mellan datorer.

Installera programmet på den nya datorn

  1. Först ska du installera programmet på ny dator.
  2. Obs! Versionen du installerar måste vara densamma eller en senare än den du har på den gamla datorn.

    Om du inte har den senaste versionen tillgänglig kan du logga in på vismaspcs.se och ladda ner den där.

Säkerhetskopiera företaget på den gamla datorn

För att kunna flytta över företaget måste du först ta en säkerhetskopia på företaget på den gamla datorn.

Obs! Om du har flera företag är det viktigt att du väljer Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla företag.

Spara ner säkerhetskopian på ett flyttbart media.

Säkerhetskopia

  1. Du tar säkerhetskopian under Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktivt företag, läs mer om Säkerhetskopia - ta säkerhetskopia.
  2. Om du har gjort bokföringsrapporter följer dessa inte med på en vanlig säkerhetskopia, dessa måste du kopiera i Utforskaren. Filen du ska kopiera är Rappg.dbf som ligger i programkatalogen.

Installera säkerhetskopian på den nya datorn

Nu ska du lägga in företaget på den nya datorn genom att läsa in säkerhetskopian.

  1. Öppna programmet och välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från säkerhetskopia, läs mer om Säkerhetskopiera - lägg tillbaka säkerhetskopia.
  2. Om du har mer än ett företag gör du om punkt 4 för alla dina företag.

  3. Har du gjort egna bokföringsrapporter och kopierat dessa enligt punkt 3 ska du lägga in Rappg.dbf på motsvarande ställe på nya datorn.

Nu är programmet och ditt/dina företag flyttade till den nya datorn.