Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Här kan du läsa mer om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn och vad du måste ändra i Visma Bokföring.

Vad innebär omvänd skattskyldighet?
Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen. Syftet är, enligt Skatteverket, att motverka skattefusk.

Vilka ska tillämpa den omvända skattskyldigheten?
Du ska tillämpa omvänd skattskyldighet när du säljer tjänster som omfattas av reglerna, se listan nedan. Reglerna gäller också vidareförsäljning av tjänster utförda av underentreprenörer. Däremot gäller reglerna normalt sett inte försäljning av varor. Ett undantag är om säljaren i samband med en byggtjänst eller byggstädning även säljer varor. Då är köparen skyldig att redovisa moms på hela försäljningen

Vilka tjänster omfattas av bestämmelserna?
Följande tjänster omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet:

Avdrags- och återbetalningsrätt när köparen är skattskyldig för omsättningen
Som köpare kan du ha rätt att som ingående moms dra ett belopp som helt eller delvis motsvarar den moms du deklarerar som utgående moms på inköpet. Begränsad avdragsrätt gäller vid så kallad blandad verksamhet.

Som säljare av tjänster, där köparen ska betala momsen, har du rätt till återbetalning av ingående moms. Du får därför göra avdrag för den ingående moms som du har på kostnader för din försäljning även i det fall köparen betalar den utgående momsen.

Övergångsbestämmelser
För moms som du blivit skattskyldig för innan de nya reglerna träder ikraft gäller nuvarande bestämmelser även om betalning sker efter ikraftträdandet.

Vid byggnads- och anläggningsentreprenader får du tillämpa särskilda regler för momsredovisningen. De innebär att även om skattskyldigheten inträtt får du senarelägga redovisningen av moms på förskott och à conton, dvs att den definitiva regleringen av skuldförhållandet skjuts upp till senare, till senast två månader efter godkänd slutbesiktning. Om du tillämpar dessa regler och har fått betalning i förskott eller som à conto ska du tillämpa de nya bestämmelserna om du inte fakturerar innan de nya bestämmelserna träder i kraft.

För den allra senaste informationen om den omvända momsen, se Skatteverkets hemsida på www.skatteverket.se.

Ändra inställningar i Visma Bokföring

Den omvända momsen kräver ändringar både i rutiner och i de program som du som företagare använder. Du som använder Visma Bokföring behöver bara lägga till fyra nya konton för att du ska kunna redovisa rätt.

  1. Under Arbeta med - Bokföring - Kontoplan lägger du upp de nya kontona.
  2. Du klickar på knappen Ny för att skapa nytt konto.
  3. Du lägger upp följande konto med benämning och momskod. Hur du lägger upp nya konton kan du läsa i Nya bokföringskonton vid behov.

Konto

Benämning

Momskod

2617

Utg moms omvänd skattskyld varor/tjänster Sverige

Momskod 30 - Utgående moms på inköp - 25%

2647

Ing moms omvänd skattskyld varor/tjänster Sverige

Momskod 48 - Ingående moms

4425

Inköpta tjänster Sverige, omvänd skattskyld

Momskod 24 - Inköp av vissa tjänster i Sverige 25 %

3231

Försäljn byggsektorn, omvänd skattskyld

Momskod 41 - Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige

Använder du dig av olika momssatser kan du se på basgruppens hemsida vilka konton du bör använda, www.bas.se.