Hur ändrar jag skatteskuld/skattefordran så att det hamnar rätt i balansräkningen?

Det är ganska så vanligt att företaget har skatteskuld ett år och skattefordran året efter och då vill man att det visar rätt i balansräkningen, bilagor och årsredovisningen. Då finns det olika alternativ att få detta rätt i bokslutet och det kan vara på följande sätt.

  1. I Visma Bokslut finns det en funktion som gör att beloppen på ett konto hamnar på olika konton beroende om det är debet- eller kreditsaldo. Exempel på detta kan vara konto 2510 som kan vara kopplat med 1640. Är det ett kreditsaldo på konto 2510 så hamnar det på skuldsidan i balansräkningen och är det ett debetsaldo hamnar det med automatik på tillgångssidan i balansräkningen.

Vill du lägga till en debet- och kreditkoppling gör du det genom att markera det konto du vill placera i balansräkningsmall och väljer Ändra. Bocka i Baskonto beroende på debet- eller kreditsaldo och välj ett baskonto vid debetsaldo och ett baskonto vid kreditsaldo. Längst ner i rutan ser du under vilken rubrik respektive baskonto är placerat i din balansräkningsmall.

Något som är vanligt är att man har en skattefordran på konto 2510 och sedan har använt exempelvis konto 2514 som har en skatteskuld och dessa vill man slå ihop. Och då rekommenderas att man löser det med en bokslutstransaktion som du väljer att inte exportera till bokföringen. Då blir det endast en transaktion som syns i bokslutsprogrammet.

Samma sak gäller när ett konto till exemepel hade ett debetsaldo föregående år och har kreditsaldo detta bokslutsår och vill att det räknas ihop med ett annat konto som har debetsaldo detta år. Då måste man även här göra en omföring genom boksluttransaktion.

I bokslutsprogrammet skapas det automatiskt debet- och kreditkoppling på följande konton:

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.