Byte av dator

Ska du byta dator eller flytta företaget mellan datorer? Gör enligt nedan:

Installera programmet på den nya datorn

  1. Först ska du installera programmet på ny dator.

Om du inte har den senaste versionen tillgänglig kan du ladda ner den via www.vismaspcs.se/support/ladda-ner. Under rubriken Ladda ner äldre versioner kan du även ladda ner gamla versioner av Visma Bokslut.

Säkerhetskopiera företaget på den gamla datorn

  1. För att kunna flytta över företaget måste du först ta en säkerhetskopia på företaget på den gamla datorn.
  2. Spara ner säkerhetskopian på ett flyttbart media.

Säkerhetskopiera

  1. Du tar säkerhetskopian under Arkiv - Säkerhetskopiering - Säkerhetskopiera. I rutan för Markera, klicka på Alla för att få med samtliga företag och bokslut.

Nu har det skapats en fil som heter Visma Bokslut och dagens datum.PBU och i den filen ligger alla dina uppgifter om företaget.

Installera säkerhetskopian på den nya datorn

  1. Nu ska du lägga in säkerhetskopian du tog på din gamla dator genom att välja Arkiv - Säkerhetskopiera - Återställ säkerhetskopia. Välj Alla företag/bokslut för att återställa hela säkerhetskopian. Peka ut var säkerhetskopian ligger sparad, markera filen och klicka på öppna.