Noter till regelverket för årsbokslut K2 (BFNAR 2017:3)