Export av årsredovisning till textfil

När du är klar med din årsredovisning kan du på ett enkelt sätt hämta upp den till din ordbehandlare för vidare bearbetning, om du till exempel vill lägga in en bild eller tabell. För dig som valt att upprätta en årsredovisning på engelska finns även valet Export - Årsredovisning till textfil engelsk.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Export - Årsredovisning till textfil.

Programmet föreslår namnet Årsredovisning.rtf och i vilken mapp den ska sparas.

  1. Klicka på Spara.

Nu kan du starta ditt ordbehandlingsprogram och öppna dokumentet därifrån.

Om du arbetar med bokslut från Visma Byråstöd sparas filen i klientmappen Dokument. Då öppnar du enklast filen genom att öppna Visma Byråstöd. Därefter klickar du på Dokument, markerar filen Årsredovisning.rtf och klickar på Öppna.