Hämta grunduppgifter

Vissa uppgifter som ska in i årsredovisningshandlingarna kan hämtas från andra ställen i bokslutsprogrammet eller från Visma Byråstöd. Det kan t ex vara företagsuppgifter och uppgifter om antal anställda.

Du kan hämta alla värden som finns i Grunduppgifter årsredovisning via dialogrutan Hämta grunduppgifter.

Gör följande för att hämta grunduppgifter till årsredovisningen:

  1. Ställ markören där du vill placera uppgiften.
  2. Högerklicka och välj Hämta grunduppgifter.

Dialogrutan Hämta grunduppgifter visas där du ser en lista över överföringsbara uppgifter med dess värde.

  1. Markera den uppgift som du vill överföra och klicka på Överför.

Vid överföring av belopp till ett textfält, klicka på knappen Överför som belopp.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.