Översätta texter till årsredovisning på engelska/balans- och resultaträkning

Om du har ställt in att företaget använder årsredovisning på engelska är det endast grundmallen för Årsredovisning/Resultat- och balansräkning som översätts av programmet. Om du lägger till egna rader eller ändrar befintliga måste du själv översatta dessa rader till engelska.

Texter som kan översättas är rubrik, löpande text och text i tabell. Nedan beskriver vi hur du gör för att översätta textrader till årsredovisning på engelska respektive balans- och resultaträkning.

Relaterade avsnitt

Inställning för årsredovisning på engelska

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.