Skapa nytt bokslut för digital inlämning

När du skapar ett bokslut för digital inlämning följer du en guide som leder dig igenom uppläggningen. Guiden är uppdelad i fem steg och nedan följer en beskrivning av de olika stegen.

Digital inlämning stödjer inte att det görs så många egna anpassningar av årsredovisningen.

Om du arbetar via Visma Byråstöd behöver du ha internetuppkoppling och under Arkiv - Byråunderhåll - Byråinställningar ska det finnas en markering för Använder Vismas internettjänster.

Nu har bokslutet skapats och du har möjlighet att signera och lämna in det digitalt. Läs mer om hur du gör i avsnittet Digital signering och inlämning.

Relaterade avsnitt