Gör en bokslutskontroll

Du kan när som helst göra en bokslutskontroll. Under Arkiv - Programinställningar har du möjlighet att välja om bokslutskontrollen ska ske automatiskt före utskrift/förhandsgranskning och/eller före låsning/export.

För att aktivera bokslutskontrollen manuellt gör du enligt nedan:

  1. Välj Färdigställ och signering - Bokslutskontroll eller klicka på ikonen Bokslutskontroll.

Överst ser du information om var felet finns, vilken typ av fel det är, vad som behöver kontrolleras och bilagenummer, noter mm med namn där kontrollen ska göras.

I fältet Åtgärdsförslag för markerad rad visas en hjälptext som ger dig vägledning till hur du ska göra för att korrigera eventuella felaktigheter.

I fältet Visa typ kan du välja om du vill visa fel och/eller varningar och välja att spara de inställningar du gör här.

Åtgärda varningar och fel

För att åtgärda eventuella fel gör du följande:

  1. Markera den rad du vill åtgärda.
  2. Klicka på Gå till för att komma till det ställe i programmet där du kan kontrollera och åtgärda felet.
  3. När felet är åtgärdat går du tillbaka till Bokslutskontrollen för att fortsätta kontrollarbetet.

När du har åtgärdat felen försvinner de från listan.

Nedan beskrivs de varningar och fel som kan uppkomma och vad de troligen kan bero på. Vidare beskrivs hur du bör göra för att korrigera varningen/felet.

Kontrollera och klarmarkera varningar

Finns det varningar som du inte tycker behöver åtgärdas kan de klarmarkeras. Varningen finns då kvar i listan och blir gråmarkerad.

  1. Markera den rad du vill klarmarkera och klicka på Klarmarkera.

Relaterade avsnitt

Utskrift av bokslutskontroll

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.