Ladda ner äldre versioner av Visma Bokslut

Här kan du ladda ner tidigare versioner av Visma Bokslut. Klicka på länken för den versionen som du ska hämta.

Version 2023.11 (april 2023)

Version 2023.0 (38 MB) (2022-12-14)

Version 2022.21 (38 MB) (2022-05-11)

Version 2022.1 (38 MB) (2022-02-28)

Version 2022.0 (41 MB) (2021-12-15)

Version 2021.21 (40 MB) (2021-10-20)

Version 2020.2 (41 MB) (2020-09-03)

Version 2019.21 (41 MB) (2019-09-23)

Version 2018.1 (41 MB) (2018-03-14)

Version 2017.22 (40 MB) (2017-05-24)

Version 2016.1 (26 MB) (2016-03-02)

Version 2015.11 (25 MB) (2015-04-13)

Version 2014.1 (21MB) (2014-04-02)

Version 2013.2 (25MB) (2013-10-10)

Version 2012.1 (21MB) (2012-02-13)

Version 2011.11 (21MB) (2011-04-18)