Balans-/Resultaträkningsmall

Balans- och resultaträkningarna är uppbyggda på samma sätt. De byggs automatiskt upp i en mall som sedan används i årsredovisningen.

Mallen för balansräkningen används även i arbetet med bokslutsbilagorna. För varje rubrik i balansräkningen som har konton med saldo kopplat direkt till sig skapas en huvudbilaga i bilageträdet. Om du valde att även skapa bokslutsbilagor till resultaträkningen när du skapade bokslutet finns även dessa med i bilageträdet.

Du bör även ange en rad i balans- respektive resultaträkningen där avrundningsdifferensen ska placeras. Du kan välja olika rader för innevarande respektive föregående år. Placeringen styr du med hjälp av funktionen avrundningsdifferens.

Konton kopplade till ett baskonto

I Balans-/Resultaträkningsmallen finns det för varje rad i mallen ett baskonto eller intervall av baskonton definierat. För exempelvis raden Byggnader och mark är baskontointervallet 1110..1179,1190..1199 definierat.

De konton som finns i den inlästa filen (eller manuellt inmatade) placeras via sin koppling till baskonto under rätt rad i Balans-/Resultaträkningsmallen. Detta ökar kravet på att alla konton måste ha korrekta kopplingar till baskonto. Genom att kontrollera att gjorda kopplingar är korrekta och att alla konton med saldo är kopplade redan då bokslutet skapas, kommer alla konton som finns i den inlästa filen att finnas med i mallen. Är kopplingarna korrekta minimeras även arbetet med eventuella justeringar av balans-/resultaträkningens utseende efter att bokslutet skapats.

Programmets bokslutskontroll kontrollerar att alla konton i bokslutet finns med i mallen och varnar om något saknas. Det som kontrolleras är att kontoklass 1-8 balanserar. Programmet gör ingen kontroll för konton i klass 0 eller 9.

Konton under en balans- eller resultaträkningsrad måste vara placerade på samma nivå annars fångas de upp av bokslutskontrollen. Gäller även konton utan saldo.

När balans-/resultaträkningsmallen stängs sker kontroller där eventuella felaktigheter visas i en varningsruta. Läs mer under Kontroll av Balans-/Resultaträkningsmall.

Relaterade avsnitt

Arbeta med balans- och resultaträkningsmall
Exportera och importera balans- och resultaträkningsmall

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.