Exportera och importera balans- och resultaträkningsmall

När du har gjort förändringar i resultat- eller balansräkningsmallen för ett bokslut kan du exportera mallen och importera till ett annat bokslut.

Du har också möjlighet att välja tillbaka programmets standardmall.

Exportera

Om företaget använder årsredovisning på både svenska och engelska exporteras de i samma fil. För att exportera balans- och/eller resultaträkningsmall gör du så här:

  1. Klicka på länken Exportera mall eller välj Arkiv - Export - Balans-/Resultaträkningsmall till fil.
  2. Markera vad som ska exporteras, Balansräkningsmall och/eller Resultaträkningsmall och klicka på OK.

Programmet föreslår ett namn och var filen skall sparas.

  1. Klicka på Spara.

Importera

För att importera balans- och/eller resultaträkningsmall gör du så här:

  1. Öppna bokslutet dit du vill importera mallen.
  2. Klicka på länken Importera mall under Start - Balansräkningsmall/Resultaträkningsmall eller välj Arkiv - Import - Balans-/Resultaträkningsmall från fil.
  3. Välj Import av egen mall eller Import av standardmall.
  4. Om du har valt Import av egen mall ska du leta upp filen du vill importera, markera filen och klicka på Öppna.
  5. Välj vad som ska importeras: Balansräkningmallen, Resultaträkningsmallen eller båda och klicka på OK. Nu är importen klar.

Om du har ett bokslut för Mindre aktiebolag K2 kan du endast importera balans- och resultaträkningsmallar som är skapade i ett annat bokslut för Mindre aktiebolag K2.

Relaterade avsnitt

Balans-/Resultaträkningsmall
Arbeta med balans- och resultaträkningsmall