Kopplingstabell

För att Visma Spcs program ska kunna arbeta på ett riktigt sätt oavsett vilken kontoplan kunden använder krävs en koppling till baskonton. Denna koppling görs i en så kallad kopplingstabell. Kopplingstabellen matchar kundens konton mot baskonton för att programmet som läser in SIE-filen ska kunna arbeta med filen. Har du kopplat alla konton rätt i Visma Bokslut läser du sedan in filen i övriga Visma Spcs program som arbetar med kopplingstabell och alla gjorda kopplingar följer med.

De program som arbetar med kopplingstabell är Visma Analys, Visma Byråstöd, Visma Koncern och Visma Revision.

Det finns alltid en kopplingstabell sparad per räkenskapsår och organisationsnummer.  Arbetar du via Visma Byråstöd finns det alltid en kopplingstabell sparad per räkenskapsår och kundnummer.

Om det finns en kopplingstabell skapad i något av de övriga programmen från Visma Spcs som använder kopplingstabellen, används alltid denna när du skapar ett helt nytt bokslut i Visma Bokslut.

Bokslut som skapas baserade på tidigare bokslut behåller alltid de kopplingar som gjordes i det tidigare bokslutet. Visma Bokslut har också alltid en "lokal" kopplingstabell som aldrig kan ändras av något annat program.

Kopplingstabellen matchar ditt kontonummer mot baskontoplanen för att programmet ska kunna hantera informationen rätt, d v s placera konton rätt i bilagor och årsredovisningshandlingar etc. Det innebär också att man kan göra årsredovisningen med nya årsredovisningslagens uppställning trots att man bokfört med en gammal kontoplan, samt att man kan göra en årsredovisning enligt den gamla uppställningen trots att man bokfört med de nya kontoplanerna. Har du kopplat alla konton rätt i Visma Bokslut används sedan filen i övriga Visma program som arbetar med kopplingstabell. Beroende på vilken företagsform du valt för ditt företag visas olika SRU/Fältkoder i kopplingstabellen.

Det är enklast att koppla konton under uppläggningen av bokslutet. Har du kopplat alla konton rätt behöver du inte arbeta mer med kopplingstabellen. Nya konton lägger du enklast upp och kopplar med hjälp av funktionen Skapa konto.

Det är inte nödvändigt att göra en exakt koppling mellan BAS-konto och kundens konto. Det viktiga är att kontot hamnar i rätt kontogrupp. T ex konto 1010 i BAS 96 kan kopplas mot konto 1910 i BAS 2006. Därefter markeras om kontot placeras olika beroende på debet-/kreditsaldo. Dessa konton är dessutom utmärkta genom att kontonummer och namn visas med ljusgrå färg.

Gör så här för arbeta med kopplingstabellen:

 1. Välj Arbeta med - Start - Kopplingstabell eller klicka på länken Kopplingstabell från Kontoplan och saldon.

Överst finns en informationsruta där du ser om alla konton är kopplade till ett baskonto eller om det finns konton som är okopplade.

I första kolumnen ser du de konton som finns i företagets kontoplan. I andra kolumnen visas de konton som kan ha olika placering beroende på om kontot har debet- eller kreditsaldo. I tredje kolumnen visas de kontonummer som baskontoplanen använder och i fjärde och femte kolumnen visas Fält/SRU-koderna för räkenskapsschema och för deklarationens huvudblankett.

 1. Markera urvalsknappen Endast använda för att endast se rader som innehåller konton med saldon.

Skapa nytt, ändra, ta bort konto i kopplingstabellen

 1. Klicka på de tre ikonerna nere till vänster för att skapa nytt, ändra eller ta bort ett konto i kopplingstabellen.

Du kan även ändra kopplingen till baskonto för ett konto genom att markera ett fält i kolumnen Baskonto, klicka på listpilen och välja ett konto i listan.

 1. Klicka på Spara om du har gjort några ändringar i kopplingstabellen som du vill spara.

Gå till nästa okopplade

Överst i dialogrutan Kopplingstabell finns en informationsruta där du ser om det finns konton som är okopplade, alltså konton som saknar koppling till baskonto.

 1. Klicka på Gå till nästa okopplade för att markera det fösta okopplade kontot i listan.

Om alla konton är kopplade är denna knapp gråmarkerad.

Fältkod/SRU-kod

När ett företag lämnar sin deklaration från årsbokslutet måste ett räkenskapsschema, ett standardiserat räkenskapsutdrag, lämnas. För att på ett enkelt sätt göra räkenskapsschemat har varje konto i kontoplanen en SRU-kod. Om du har valt företagsformerna Aktiebolag/ekonomisk förening, Ideel förening/stiftelse eller Enskild firma visas deklarationsblankettens Fältkoder i kopplingstabellen. Om du har valt företagsformen Handels-/kommanditbolag visas deklarationsblankettens SRU-koder.

Två fältkoder används i vissa fall, t ex för representation. På räkenskapsschemat ska avdragsgill och ej avdragsgill representation slås samman men på huvudblanketten ska ej avdragsgill representation specificeras.

Programmet hämtar Fält/SRU-koderna från baskontoplanen, därför behöver du bara komplettera med de Fält/SRU-koder som saknas. För att kontrollera om Fält/SRU-koderna stämmer gör du så här:

 1. Klicka på SRU-koder eller Fältkoder.

En bild över de konton vars Fält/SRU-kod avviker från baskontoplanen visas. Både konton med och utan saldo visas.

Om du vill att kopplingstabellen skall uppdateras med baskontoplanens Fält/SRU-koder klickar du på Ja.

Info om kopplingstabell - byt kopplingstabell

När du klickar på Info om kopplingstabell och det inte finns något program som gjort senare ändringar i kopplingstabellen för räkenskapsåret än Visma Bokslut är detta endast en informationsruta. Du får då information om när kopplingstabellen senast sparades.

Om det däremot finns ett annat program som gjort senare ändringar i kopplingstabellen och som du önskar få in i det aktuella, ännu ej färdigställda bokslutet, får du möjlighet att byta till den kopplingstabellen.

Det går endast att byta till en kopplingstabell för samma organisationsnummer och räkenskapsår.

Om det finns en senare kopplingstabell får du en fråga om du vill använda den.

 1. Klicka på Ja om du vill byta till den nya kopplingstabellen och sedan på Spara.

Utskrift av kopplingstabell

I Utskriftscentralen har du möjlighet att skriva ut kopplingstabellen (efter konto eller efter baskonto), SRU-koder för räkenskapsschema och SRU-koder för huvudblankett för Handelsbolag och Fältkod 1 och Fältkod 2 för övriga företagsformer.

Gör så här:

 1. Öppna Utskriftscentralen.
 2. Markera Kopplingstabell.
 3. Ange om du vill skriva ut kopplingstabell sorterad på konto och/eller baskonto.
 4. Ange om du vill skriva ut SRU enligt räkenskapsschema och/eller huvudblankett eller Fältkod 1 och/eller Fältkod 2.
 5. Klicka på Förh. granska/Skriv ut om du vill granska utskriften eller om du vill skriva ut kopplingstabellen direkt.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.