Skapa byråanstånd

De kunder som har en markering i kolumnen Byråanstånd och som inte har något datum i kolumnen Byråanstånd sökt kommer med i byråanståndsansökan.

  1. Välj Arbeta med - Anstånd.
  2. Välj Skapa byråanstånd.
  3. Välj om du vill exportera byråanståndsfilen till mappen för filöverföring eller till egen mapp. Om du väljer filöverföring ska du även välja om Skatteverkets e-tjänst för filöverföring ska startas eller inte.
  4. Välj Fortsätt.

När byråanståndsfilerna är klara visas dialogen Skapa byråanstånd - steg 2. Du ser även var filerna har sparats.

  1. Välj Ja om du vill öppna utforskaren och titta på filerna som har skapats.

Ditt byråanstånd är nu klart för att skickas till Skatteverket.

Relaterade avsnitt

Anstånd