Ångra sändning

  1. Välj Arbeta med - Deklarationer.
  2. Välj Ångra sändning.
  3. Markera vilken sändning du vill ångra och välj Ta bort.
  4. Välj OK.