Skapa filer för inlämning av deklarationer

  1. Välj Arbeta med - Deklarationer.
  2. Markera de kunder du vill skapa inlämningsfiler för.
  3. Välj Skapa filer.

Först sker en kontroll av att de markerade kunderna har en SRU-fil och att de har status Klar för export.

Guiden Skapa inlämningsfiler - steg 1 startar.

  1. Välj om du vill skicka inlämningsfiler via Skatteverkets filöverföringstjänst eller Exportera SRU-fil till egen mapp.
  2. Välj OK.

När filerna är klara visas dialogen Skapa inlämningsfiler - steg 2. Du ser även var filerna har sparats.

  1. Välj OK. Du kan även välja Öppna mapp om du vill öppna utforskaren och titta på filerna som har skapats.

Dina filer för deklaration är nu klara för att skickas till Skatteverket.

Observera att du måste ladda upp filerna till Skatteverkets filöverföringstjänst manuellt .

När du har lämnat in dina filer, Blanketter.SRU och Info.SRU till Skatteverket kan du skriva ut det kvitto du får efter inlämningen.

I Visma Byråstöd under Arbeta med - Deklarationer fyller du i kolumnen Inlämnad till Skatteverket med det datum som står på kvittot från Skatteverket.

Relaterade avsnitt

Deklarationer
Information om Skatteverkets filöverföringstjänst