Installationsanvisning för Visma Byråstöd

Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen

 • Om du arbetar med Visma Byråstöd tillsammans med Visma Administration version 2017.1 eller senare, måste Visma Administration vara installerad på servern för att programmen ska fungera tillsammans.
 • Uppgradering till Visma Byråstöd 5.6 kan bara ske från Visma Byråstöd 5.x.
 • Kom ihåg att du måste vara administratör på den dator som programmet ska installeras på.
 • Alla kunder måste vara incheckade.
 • Tänk på att inte ha några andra program igång när du gör installationen/uppdateringen.
 • Ta en säkerhetskopia på dina kunder i Visma Byråstöd. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Säkerhetskopiera.
 • Uppdatera ditt operativsystem innan du startar din installation/uppdatering. Detta gör du genom att klicka på Start-knappen och välja Inställningar - Uppdatering och säkerhet - Windows Update - Sök efter uppdateringar.
 • I version 6.0 har vi uppgraderat till SQL Server 2017 Express. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.
  Använder du en äldre version av SQL Server än SQL Server 2014 Express kan du fortsätta använda den om du först uppgraderar till version 5.91 av Visma Byråstöd. Du hittar den under Viktig informationnedladdningssidan på vismaspcs.se.

 • Om du har ett samarbete med en integrationspartner bör du kontakta dem för att stämma av om du ska installera den nya versionen eller om du ska avvakta.

Gör så här när du installerar programmet

 1. Dubbelklicka på filen som du laddat ner. Om du installerar programmet från ett USB-minne, börjar du med att ansluta USB-minnet till datorn.
 1. När installationsbilden visas följer du stegen i installationsguiden.

När installationen är klar läggs en programikon till på ditt skrivbord.

 1. Starta om datorn.

Om du installerar version 5.80 eller senare av Visma Byråstöd och får något av felmeddelandena Registrering/avregistrering av Com-server misslyckades eller Okänt fel kan du läsa hur du åtgärdar detta på vår hemsida.

Gör så här vid nätverksinstallation

 1. Dubbelklicka på filen som du laddat ner. Om du installerar programmet från ett USB-minne, börjar du med att ansluta USB-minnet till datorn.
 2. När installationsbilden visas följer du stegen i installationsguiden.
 3. Svara Ja på frågan Ska programmet användas i nätverk, d v s av flera samtidiga användare på olika datorer.
 4. Fortsätt följa installationsguiden.

Nödvändiga undantag i Windows brandvägg görs, samt utdelning av nödvändiga mappar. Programmet installeras nu på din server.

 1. Notera meddelandet som visar var den utdelande mappen för arbetsplatsinstallation ligger.
 2. Starta om datorn.

Arbetsplatsinstallation

För att installera Visma Byråstöd på övriga datorer gör du enligt nedan:

 1. Öppna utforskaren.
 2. Leta upp datorn som används som server och gå in i mappen Visma Byråstöd arbetsplatsinstallation.
 3. Klicka på setup.exe för att påbörja arbetsplatsinstallationen och följ instruktionerna.
 4. Starta om datorn.

Relaterade avsnitt

Aktivera Visma Byråstöd
 

Uppdatera program från Visma Spcs