Säkerhetskopiera

  1. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering - Säkerhetskopiera.
  2. Välj om du vill säkerhetskopiera alla kunder eller en viss kund.
  3. Markera vilka uppdrag du vill ha med på säkerhetskopian.
  4. Välj OK.
  5. Ändra namnet för säkerhetskopian om du önskar.
  6. Välj var du vill att säkerhetskopian ska sparas eller om du vill bränna den till en cd/dvd.
  7. Välj OK.

Ett meddelande visas när säkerhetskopian är klar.

  1. Välj Öppna mapp för att öppna utforskaren med den mapp där säkerhetskopian sparades.