Aktivera samarbete i Digitala fakturor och dokument

Samarbetstjänsten Digitala fakturor och dokument innebär att du och din kund kan skicka och ta emot fakturor elektroniskt direkt från era respektive program.

När ni skickar e-fakturor behöver fakturorna inte längre skrivas ut, frankeras och postas, allt detta sköts via tjänsten. Om ni både skickar och tar emot alla dokument elektroniskt i era respektive ekonomiprogram, kommer det att både underlätta och effektivisera er fakturahantering.

När du aktiverar det här samarbetet kan du som byrå ange att du vill stå som betalningsmottagare för de e-fakturor som skickas respektive tas emot.

När samarbetet är aktiverat behöver du göra följande i ekonomiprogrammet:

  • I Visma Administration klickar du på Synkronisera under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster. Du måste även göra inställningar för om du vill skicka och/eller ta emot e-dokument. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument.
  • I Visma eEkonomi går du till Företagsinställningar och markerar Ta emot e-faktura.

Läs mer om hur du arbetar med digitala fakturor och dokument i Visma Administration eller i Visma eEkonomi.

Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg hos Visma Spcs idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario nedan som passar just din kund bäst.

Relaterade avsnitt