Samarbeta i Vismas internettjänster

Via Visma Byråstöd kan du bjuda in dina kunder till samarbete i andra program från Visma Spcs. Detta innebär att ni delar ett och samma program och ni behöver inte längre skicka data mellan er manuellt. Du kan direkt få in underlag i form av tidrapporter, reseräkningar, utlägg, inscannade underlag, fakturor eller bokföring. Du och dina kunder behöver inte längre skicka filer, säkerhetskopior eller rapporter mellan er eftersom båda parter har direkt tillgång till informationen. Tillsammans bestämmer du och din kund hur ni vill fördela arbetet mellan er.

De program ni kan samarbete i är:

Du aktiverar ett samarbete via Visma Byråstöd. Läs mer om hur du gör via ovanstående länkar.

Relaterade avsnitt

Avsluta samarbete för en tjänst

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.