Versionsnyheter Visma Byråstöd, version 6.1 - maj 2021

Vill du installera den senaste versionen gör du det via vår hemsida under Ladda ner. Där finns också instruktioner för hur du gör själva nedladdningen.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning för Visma Byråstöd.

Nytt namn på fliken Programval

Fliken som tidigare hette Programval har bytt namn och heter numera Program och tjänster.

Enklare att administrera samarbeten

Under fliken Program och tjänster har länken Avsluta och ändra samarbeten tillkommit. Via den här länken kan du snabbare göra ändringar som rör dina samarbeten. Samma länk hittar du när du klickar på knappen Starta under Kunder, Bevakningslistor och Deklarationer.

Ny samarbetstjänst

I Visma Byråstöd kan du nu samarbeta med din kund i Visma Spcs nya tjänst Visma Utlägg. I Visma Utlägg registreras utlägg, representation, milersättning och traktamente och detta kan göras både via webben och mobilen. Tjänsten ger en översikt över gjorda registreringar, att-göra-listor och eventuella meddelanden. Du startar samarbetet via fliken Program och tjänster och när kunden har godkänt din förfrågan är ni igång. Läs om hur du aktiverar tjänsten i avsnittet Aktivera samarbete i Visma Utlägg.

I samband med att du nu kan starta samarbeten i Visma Utlägg så tas möjligheten bort att starta nya samarbeten i Visma Resa & Utlägg. När det gäller befintliga samarbeten i Visma Resa & Utlägg kan du inte heller längre öppna tjänsten från Visma Byråstöd utan detta görs istället via Mina tjänster på vismaspcs.se eller via löneprogrammet.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.