Versionsnyheter Visma Byråstöd, version 6.0 - september 2020

Här får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. Mer utförlig information hittar du i den skrivna hjälpen som du når både från ditt program och via Visma Spcs Support. I programmet når du den skrivna hjälpen genom att trycka F1, genom att välja symbolen ? eller genom att välja Hjälp.

Ny personlig inställning

Om du har problem med fördröjningar vid teckeninmatning i Visma Byråstöds sök-funktion, kan du nu göra en inställning för detta under Arkiv - Personliga inställningar. Begränsar du antalet visade rader till ett lågt värde så minskar risken till fördröjning. Du kan välja att visa mellan 10-999 rader.

Uppgraderad databashanterare

I version 6.0 har vi uppgraderat till SQL Server 2017 Express. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.

Använder du en äldre version av SQL Server än SQL Server 2014 Express kan du fortsätta använda den om du först uppgraderar till version 5.91 av Visma Byråstöd. Du hittar den under Viktig informationnedladdningssidan på vismaspcs.se.

Namnbyte på samarbetstjänsten Visma AutoInvoice

Samarbetstjänsten som gör det möjligt för dig och din kund att skicka och ta emot fakturor elektroniskt har bytt namn från Visma AutoInvoice till Digitala fakturor och dokument.

Namnbytet kommer att göras löpande under hösten i alla våra program där tjänsten kan användas. Innan det är genomfört fullt ut kan namnet Visma AutoInvoice fortfarande förekomma i gränssnittet för vissa program.

Övriga förbättringar

Programmet kan nu automatiskt skapa räkenskapsår som slutar på skottdagen (till exempel 2019-03-01 -- 2020-02-29).

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.