Periodiseringsrapporter

I detta dokument beskriver vi hur rapporten Periodiseringar fungerar samt hur du kan använda rapporten Kontoradsgruppering för periodiseringar.

För att få fram och stämma av periodiseringar som är gjorda med periodiseringsfunktionen i programmet (nyhet i Visma Compact 6.00) kan du förutom dessa två rapporter också söka och sortera i fönstret Sök verifikationsrader.

Du kan läsa mer om periodiseringar i programmets hjälptexter och supportdokumentet Periodiseringar (som finns på vår hemsida).

Rapporten Periodiseringar

 1. Öppna Utskriftscentralen och välj Periodiseringar som finns längst ner bland redovisningsrapporterna.
 2. Obs! Saknar du rapporten Periodiseringar, stäng Utskriftscentralen och välj Hjälp - Sök efter uppdateringar. Markera ditt företag och välj att göra denna rapportuppdatering.

 3. Programmet anger företagets skapandedatum i fältet Datum Fr o m och vi föreslår att du behåller detta datum. Detta för att inga av de äldsta periodiseringsverifikaten ska missas vid utskriften. I fältet Datum T o m skriver du t o m den månad du vill stämma av.
 4. Använder du mer än ett periodiseringskonto kan du begränsa och välja vilket/vilka konton du önskar skriva ut i Konto Fr o m / T o m.
 5. I vårt exempel utgår vi från Övningsbolaget och väljer en utskrift t o m 30 juni 2010.
 6. De transaktioner som rapporten visar är de som fått ett P längst ut till höger i registreringsfönstret (t ex Leverantörsbokning), d v s där vi använt periodiseringsfunktionen i Visma Compact 6, enligt de urval av datum vi fyllt i.
 7. Under respektive konto i rapporten sorteras transaktionerna per bokföringsdag. Under kontonummer och kontonamn visar kolumnerna följande:
 1. När du arbetat med periodiseringar och rapporten ett tag, tycker du kanske att det är onödigt att se alla transaktionsrader vars belopp i Kommande är 0 kr. Öppna då rapportens inställningar och avmarkera Visa avslutade, spara och avsluta.

Rapporten Kontoradsgruppering

 1. Öppna Utskriftscentralen.
 2. Välj Kontoradsgruppering.
 3. Välj mellan vilka datum du vill kontrollera och stämma av dina verifikat för periodiseringar.
 4. Fyll i eventuella urval på konton.
 5. Genom att i urvalen för Text, t ex ange fr o m: P0 och t o m: P9 visas alla transaktioner som har skapats med funktionen periodisering, sorterat per år, konto och därefter per periodisering. Visas inte en periodiserings rader ihop för ett visst konto har rapporten en inställning för Datum istället för Specifikation. Ändra detta och ta fram rapporten på nytt med samma urval. Obs! Önskar du göra urval på endast en periodisering, ange dess nr, t ex Fr o m P013 och T o m P013.
 6. I vårt exempel utgår vi från Övningsbolaget och väljer en utskrift mellan 08-01-01 och 10-06-30.
 7. Eftersom rapporten sorterar på år och konto, finner vi siffrorna för år 2010 och konto 6530 lite längre ner i rapporten:
 8. De transaktioner som rapporten visar är alla de som uppfyller urvalen och vars verifikationstext börjar med ett P, alltså både den ursprungliga periodiseringsraden och alla K-verifikaten. Bilderna ovan visar alla periodiseringsrader som hör ihop med den första, P0001, som vi lagt in i Övningsbolaget.
 9. Rapporten sorteras i första hand på år, därefter konto och sedan verifikationstext (Specifikation) eller datum. Under kontonummer, kontonamn samt rapportens startdatum visar kolumnerna följande:
 1. Varje konto (per år) avslutas med en rad där du enkelt avläser t o m vilken månad/datum du begärt rapporten, den totala summan för kolumnen Debet, Kredit samt Saldo.

När det gäller en periodisering som löper över mer än ett år, som i exemplet ovan, får man manuellt räkna ihop summan för konto 1710. Dessa 7000 kr som hittills bokats bort för månaderna dec -09 till juni -10 motsvarar beloppet som du fick fram i periodiseringsrapporten. De 5000 kr som stod som kommande i periodiseringsrapporten, är den differens du får fram genom att dra bort dessa 7000 kr på konto 1710 från totalbeloppet 12000 kr. Längre ner i rapporten Kontoradsgruppering där konto 6530 återkommer för år 2010 finns de K-transaktioner som motsvarar de som visas för konto 1710 år 2010.

Denna rapport hanterar inte ingående balans. Vill du ha med värden från tidigare år, skriv ett äldre datum i fältet Fr o m. Rapporten har också finessen att summera flera rader som har exakt samma text.

I det ursprungliga D-verifikatet är det bara de rader som periodiserats som får ett tillägg i verifikationstexten och därmed visas med de urval vi gjort i ovanstående exempel.