Import och export av SIE

Här beskrivs hur du importerar och exporterar sie-filer från ditt bokföringsprogram.

SIE-export

För att exportera en SIE-fil gör du följande:

 1. Välj det bokföringsår du vill göra exporten från
 2. Välj Arkiv - Export - Export SIE
 3. SIE-fil: ange var filen ska sparas. Står det ingen sökväg i fältet SIE-fil, klicka på förstoringsglaset och bilden Spara som öppnas.
  1. Peka ut var filen ska sparas
  2. Ange ett filnamn i fältet Filnamn, ex SIE 2013
  3. Spara
 4. Klicka på Exportera för att starta exporten. Du får ett meddelande att SIE-filen har skapats, välj OK, och exporten är klar.

Tips! Du kan ställa in en standardsökväg i programmet som du exporterar dina SIE-filer till. Då behöver du inte peka ut en plats att lägga filen på varje gång du gör exporten. Det gör du under Inställningar - Användarinställningar, fliken Mappar.,

SIE-import

Med hjälp av den här funktionen kan du läsa in verifikationer från Visma Compact eller från något annat program som kan exportera SIE-filer. Det är bara typen SIE-4 som kan importeras, denna innehåller verifikationer.

Som standard läggs verifikationerna till efter befintliga verifikat vid importen.

Tips! Tänk på att inte registrera manuella IB-värden via menyn Register - Konto IB innan du importerar en SIE-fil om samma konton finns med i SIE-filen. De kommer då att uppdateras med SIE-filens värden. Korrigera istället IB-värdena efter att importen har gjorts om de inte stämmer. Det är bara i det första året i företaget som funktionen Konto IB är aktiv.

Ingående balanser läses endast in i det första räkenskapsåret. För övriga år är det bokningar på kontona som påverkar balanserna.

Importera SIE-fil

 1. Ta en säkerhetskopia, för att kunna återställa informationen du hade före importen om något inte blir som du tänkt dig.
 2. Välj Arkiv - Import - Import SIE

Obs! Som standard läggs verifikationerna till efter befintliga verifikat vid importen. Dvs läser du in en SIE-fil och motsvarande verifikat redan finns i företaget kommer det bli dubbla verifikationer i företaget. Det samma gäller om du importera en fil flera gånger.

 1. Klicka på förstoringsglaset på raden SIE-fil. Pekat ut den fil du vill läsa in och dubbelklicka på den eller markera filen och välj Öppna. Sökvägen till filen syns nu i fältet SIE-fil.

Kommer SIE-filen från Visma Compact går det att bocka i inställningen Använd verifikatnumrering från SIE-fil. Då kommer programmet att använda de verifikatnummer och serier som finns i SIE-filen. Ex. Finns verifikat nr 9 redan i serie A i företaget och du läser in en SIE-fil som innehåller verifikat nr 9 i serie A, då kommer verifikatet i företaget att ersättas med det som finns med i SIE-filen.

 1. Klicka på Import för att starta importen. Du får ett meddelande när importen är klar.