Visma Compact 750

Checklista innan byter till Visma eEkonomi

Nedan följer några punkter som du ska gå igenom innan du startar Visma eEkonomi Converter och för över ditt företags uppgifter till Visma eEkonomi. Följer du listan kommer ditt programbyte att gå smidigt och lätt. Vill du ha hjälp med att flytta över alla din information och dessutom få en komplett genomgång av grunderna i Visma eEkonomi bokar du in en tid på Visma eEkonomi Rivstart.

De uppgifter som kommer att föras över till Visma eEkonomi är främst grunduppgifter om egna företaget på fliken Allmänt, adressuppgifter för kunder och leverantörer, artiklar med namn och antal samt en SIE-fil för de två senaste räkenskapsåren som innehåller verifikat, eventuellt objekt och kontoplan.

När du har bytt program och fört över ditt företags uppgifter från Visma Compact ska all fakturering och bokföring ske i det nya programmet. Visma Compact kan du använda för att titta på gamla uppgifter, samt betala bort de obetalda fakturor som fanns vid överföringstillfället.

Det är möjligt att konvertera till Visma eEkonomi om du har version 6.00 eller senare av Visma Compact.

 

Att tänka på efter programbyte

Även om du går igenom ovanstående punkter innan du för över dina uppgifter till Visma eEkonomi kan du behöva komplettera med viss information efter överföringen.

Se även

Bokför och fakturera på webben - Visma Compact
Gör så här för att prova Visma eEkonomi
För över dina uppgifter till Visma eEkonomi
Om du använder Visma Compact med koppling till andra produkter
Jämför Visma Compact med Visma eEkonomi

Sökord: Byta program, Konvertera