Kom igång som administratör i företag eller redovisningsbyrå i Visma Companyexpense

Du kan arbeta i Visma Companyexpense som vanligt företag eller som redovisningsbyrå. Du får då rollen som administratör och kan anpassa utläggsprocessen i Visma Companyexpense efter företaget. Du kan när som helst justera vilka moment som ska ingå i utläggsprocessen, hur vissa menyer och val ska se ut och vilka användare som ska kunna göra vad.