Nu ska vi se till att du kommer igång som administratör i Visma Companyexpense!

Som administratör kan du anpassa utläggsprocessen i Visma Companyexpense efter ditt företag. Du kan när som helst justera vilka moment som ska ingå i utläggsprocessen, hur vissa menyer och val ska se ut och vilka användare som ska kunna göra vad.

När du loggar in i programmet hamnar du i privat läge där du hanterar dina egna utlägg. Genom att klicka på pilen vid Privat läge längst upp till vänster på skärmen kan du växla Organisation där du kan administrera företaget.

Se film om Visma Companyexpense