Kom igång som användare i Visma Companyexpense

Vi vet att det kan ta tid att lära sig ett nytt program. Därför vill vi guida dig genom de viktigaste stegen för att du ska komma igång så smidigt som möjligt. Behöver du hjälp under resans gång kan du välja Support i vänstermenyn, så får du den hjälp du behöver.

Registrera utlägg

I Visma Companyexpense kan du registrera utlägg, representation, milersättning och traktamente både på webben och i appen.

Läs mer om hur du gör i följande avsnitt:

Registrera nytt utlägg

Registrera ny milersättning

Registrera nytt traktamente

Registrera ny representation

Skicka in dina utlägg till din arbetsgivare

När du har registrerat dina utlägg i Visma Companyexpense ska du skicka in dem till din arbetsgivare genom att skapa en utläggsrapport.

Registrerade utlägg visas på sidan Översikt under Ej inskickade utlägg.

Läs mer om hur du gör i avsnittet Skapa utläggsrapport.