Inställningar för attestering

Detta avsnitt gäller för dig som är administratör och inloggad i vyn för företaget.

Attest kan göras av en standardgodkännare eller enligt avdelningsstrukturen. Du kan också lägga till tillfälliga godkännare. Du kan på avdelningsnivå styra hur stora belopp respektive person får godkänna. Det är även möjligt att göra inställningar så att attest ska göras av fler än en person.

Här beskriver vi hur du gör för att sätta upp attestflödet baserat på hur företaget vill jobba.

Aktivera funktionen Attestering

  1. Välj Min organisation i vänstermenyn.
  2. Välj fliken Attestering.
  3. Aktivera attestering genom att dra knappen Attestering åt höger.

Funktionen kan även aktiveras under Inställningar. Om du vill göra inställningar för attestering väljer du Administrera flera godkännare. Då öppnas fliken Attestering under Min organisation.

Relaterade avsnitt