Attestera utläggsrapporter

Detta avsnitt gäller för dig som är användare och inloggad i privat läge.

Inställningar för attestflödet kan anpassas till företaget. Om det inte har gjorts anpassningar är standardinställningen att alla inskickade rapporter skickas till godkännare.

En notis vid Att göra i vänstermenyn visar att det finns utläggsrapporter att attestera. Rapporterna visas även på sidan Översikt under Att göra.

Gör så här för att attestera utläggsrapport:

  1. Markera rapporten.
  2. Välj Visa rapport för att granska den.
  3. Välj Godkänn för att godkänna rapporten.

Om något inte stämmer kan du avslå rapporten. Du drar då knappen Godkänn vid det aktuella utlägget åt vänster. Knappen byter då namn till Avslå och blir gråmarkerad. Du kan skriva en förklaring till användaren under Orsak till avslag. När du valt att avslå en rapport skickas den tillbaka till användaren som ej godkänd.