Enskild firma

Under Årsavslut - Justera deklarationsunderlag - Enskild firma kan du göra korrigeringar av resultatet enligt skattemässiga regler. Här fyller du också i underlag för räntefördelning och expansionsfond samt väljer alternativ för resultatplanering.

Vyn Beräkningar innehåller alla de avsnitt där du gör justeringar.

Klicka på vart och ett av dessa avsnitt för att göra de önskade justeringarna i vyn till höger. Klarmarkera justeringarna genom att klicka på bockarna i kolumnen Klart. Justeringarna påverkar Resultat efter justering och Överskott/Underskott.

Under Beräkningar - Resultatplanering ser du även det valda alternativet för resultatplanering, samt Resultat efter justering och Överskott/Underskott. I takt med att du gör justeringar för de olika posterna i vyn till höger, räknas beloppen om. Du kan också klicka på Resultatplanering för att se en mer detaljerad översikt av årets Överskott/Underskott.

Vissa grå fält innehåller värden som systemgenererats. Du kan ändra värdet i ett systemgenererat fält genom att klicka på menysymbolen och välja Ändra belopp. Ändrade fält byter färg från grått till gult. För att återställa ett ändrat värde klickar du återigen på menysymbolen och väljer Återställ belopp. I vita fält skrivs värden in manuellt.

När ett fält i programmet motsvaras av ett fält på deklarationsblankett NE kommer de förifyllda eller manuellt inskrivna värdena att överföras till denna blankett. Blankett NE hittar du under Årsavslut - Deklarationsblanketter.

Det beräknade värdet för överskott/underskott överförs till raden Inkomst av aktiv näringsverksamhet eller Inkomst av passiv näringsverksamhet under fliken Skatteuträkning.

Relaterade avsnitt