Periodiseringsfond - ingående

Om avsättningar till periodiseringsfonder gjorts för tidigare beskattningsår ska du ange kvarvarande belopp för respektive år i detta avsnitt.

Summan av avsättningarna överförs till fältet Summa periodiseringsfonder under Räntefördelning - underlag.

Klarmarkera avsnittet genom att klicka på statussymbolen i kolumnen Klart i vyn Beräkningar.

Relaterade avsnitt