Kontrollera bokföring

Alla företag ska lämna in sina bokföringsuppgifter till Skatteverket. Uppgifterna lämnas på ett räkenskapsschema som är en del av deklarationen. Räkenskapsschemat innehåller både en balansräkning, som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag, samt en resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.

Under Kontrollera bokföring visas företagets Balanskonton och Resultatkonton. Uppställningen följer räkenskapsschemat enligt Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag.

Värdena som visas har förts över från Visma eEkonomi. Om du gör någon förändring i bokföringen i Visma eEkonomi, måste de nya uppgifterna uppdateras i programmet. Detta gör du genom att klicka på knappen Hämta bokföringsvärden. De värden du matat in manuellt kommer inte att ändras.

Relaterade avsnitt