Upprätta årsredovisning

Under Årsavslut - Upprätta årsredovisning finns allt du behöver för att kunna upprätta årsredovisningen enligt K2-regelverket.

 

A

Skapa

Följ avsnitten i menyn till vänster under Årsavslut - Upprätta årsredovisning och fyll i information om Verksamheten, Flerårsöversikt, Förändring i eget kapital, Resultatdisposition och Noter.

Upprätta årsredovisning

B

Signera

Hämta namnen på styrelseledamöterna och revisorerna från Bolagsverket på sidan Underskrifter. På sidorna Inlämning och Digital signering kontrollerar programmet att årsredovisningen inte innehåller några formella fel. På sidan Inlämning kan du också kontrollera att informationen stämmer överens med informationen som finns på Bolagsverket.

På sidan Inlämning, Digital signering eller närsomhelst genom att klicka på flaggikonen , kommer årsredovisningen att kontrolleras efter vanliga fel. Om det finns några fel, kommer det visas ett meddelande.

Varning Något som eventuellt behöver åtgärdas. Du bör kontrollera dessa meddelanden, men årsredovisningen går att skicka ändå.
Fel Något som måste åtgärdas. Årsredovisningen går inte att skicka så länge dessa är kvar.

När du klickar på meddelandet, visas vilka fel som finns och du kan navigera direkt till de sidor som innehåller fel.

På sidan Årsavslut - Årsredovisning - Digital signering sköter du signeringen av årsredovisningen och årsstämmoprotokollet via den inbyggda integrationen till Visma Sign. De som ska signera får en notifiering via e-post och identifierar sig med BankID innan de signerar dokumentet.

Du har full kontroll över signeringsprocessen och kan följa statusen för varje underskrift. När alla underskrifter är klara får du en bekräftelse via e-post.

Vad kostar signering med Visma Sign?

Visma Sign kostar 17 kr/signering. Har man till exempel en årsredovisning som ska signeras via Visma Sign av fyra ledamöter kostar denna signering alltså 68 kr. Väljer man att bjuda in till signering via sms kostar varje sms 2,50 kr.

Visma Sign har inga uppstartskostnader eller andra fasta kostnader. Du betalar endast för det du använder.

Digital signering med Visma Sign

Digital signering

C

Lämna in årsredovisningen till Bolagsverket

När signeringen är klar, går du till sidan Inlämning där du laddar du upp en kopia av årsredovisningen inför inlämning till Bolagsverket.

Finns det en revisionsberättelse, laddas denna upp av revisorn utanför Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning. Du kan skicka en notifiering till revisorn när årsredovisningen har lämnats in genom att fylla i en e-postadress i fältet Revisors e-post för notifiering.

Observera att årsredovisningen är inte inlämnad förrän fastställelseintyget är signerat digitalt. Detta görs på Bolagsverkets tjänst Lämna in årsredovisningen digitalthttps://arsredovisning.bolagsverket.se/lamna-in. Fortsätt läsa för att se hur det går till.

Vad händer sedan?

  • Programmet laddar upp en kopia (avskrift) av årsredovisningen, tillsammans med fastställelseintyget, till det egna utrymmet hos Bolagsverket. Där ska fastställelseintyget signeras av en styrelseledamot eller bolagets VD. Signeringen görs via Bolagsverkets tjänst Lämna in årsredovisningen digitalthttps://arsredovisning.bolagsverket.se/lamna-in.

  • Om en revisionsberättelse ska lämnas in laddar revisorn upp den till samma utrymme.

Årsredovisningen ligger i det egna utrymmet i 21 dagar och fastställelseintyget måste signeras under den perioden. Påminnelser skickas efter 3 och 18 dagar. Om ingen signering sker inom 21 dagar måste årsredovisningen laddas upp på nytt. Notera att det bara är fastställelseintyget som ska signeras. Övriga underskrifter ska redan finnas med i årsredovisningen.

Bolagsverket skickar automatiskt ut ett mail till de e-postadresser du har angett på sidan Inlämning. Mailet ser något annorlunda ut om årsredovisningen inkluderar en revisionsberättelse.

  1. Undertecknaren klickar på länken i mailet och loggar på med sitt BankID.

Om det är angivet att en revisionsberättelse ska inkluderas men den ännu inte är uppladdad till det egna utrymmet, visas ett meddelande. Det är rekommenderat att vänta med signeringen tills dess att den har laddats upp.
Det är möjligt att lämna in årsredovisningen utan revisionsberättelse, men om du vill komplettera med den senare, måste hela årsredovisning laddas upp på nytt.

  1. Undertecknaren väljer den årsredovisning som ska signeras och klickar på Nästa.

  1. Undertecknaren väljer revisionsberättelsen (om det finns någon) och klickar Nästa.

I det sista steget visas en förhandsgranskning av vad som ska signeras.

Det är viktigt att granska årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse genom att klicka på respektive länk.

  1. När allt är granskat och klart, klicka på Skriv under och skicka in.

  1. Följ instruktionerna för signeringen.

När fastställelseintyget är underskrivet och handlingarna mottagna av Bolagsverket visas en kvittens. Här kan du även välja att skicka en kopia av kvittensen via e-post.

Även om vi inte rekommenderar det, kan du såklart skriva ut dokumenten och sköta hela processen manuellt.

Digital inlämning av årsredovisning

Relaterade avsnitt