Åtkomstkontroll

Som administratör kan du välja att aktivera åtkomstkontroll för kunder under Administration – Företag – Åtkomstkontroll.

Aktivera åtkomstkontroll genom att välja Användarkontroll eller Administratörskontroll. Fri tillgång innebär att åtkomstkontroll inte används.

Användarkontroll Vem som helst med åtkomst till en kund också kan tilldela andra användare åtkomst till den kunden.
Administratörskontroll Endast administratörer kan tilldela åtkomst till kunder.

Om åtkomstkontroll är aktiverat visas en ny kolumn för tillgång i kundöversikten. Som standard har bara administratörer åtkomst till kunder, men via kugghjulen i kundöversikten kan tillgång tilldelas på följande nivåer:

 • Full tillgång
 • Skrivskyddad
 • Ingen tillgång

Användare av Visma Descartes kan antingen ha rollen användare eller administratör. Som standard har en vanlig användare inte tillgång till några andra kunder än de som denne själv har skapat.

Åtkomst till kunder

Åtkomst ställs in på kundnivå, inte uppdragsnivå. Användare kommer att se alla kunder i listan, men har endast läsbehörighet (Skrivskyddad) eller full tillgång till kunder som de har tilldelats åtkomst till. De kan se sina egna åtkomstinställningar under kolumnen Tillgång i kundöversikten. Vid behov kan tabellen sorteras efter kolumnen Tillgång.

Från kundöversikten

Gör så här för att tilldela åtkomst till en kund:

 1. Klicka på kugghjulet bredvid kunden i kundöversikten.
 2. Välj Tillgång.
 3. Välj vilken åtkomst olika användare ska ha till den här kunden.

Notera att användare med full tillgång kan ge andra användare på din byrå tillgång till kunden.

 1. Välj Stäng.

Från sidan Användare

Gör så här för att tilldela åtkomst till en kund från sidan Användare:

 1. Klicka på kugghjulet bredvid användaren på sidan Användare.
 2. Välj Tillgång.
 3. Välj vilken åtkomst användaren ska ha till den här kunden.
 4. Välj Stäng.

Relaterade avsnitt