Importera saldobalanser

Det är möjligt att importera saldobalanser från tredjepartssystem genom att använda semikolonavgränsade filer. Filen måste vara en csv-fil (*csv). I Excel skapas en csv-fil automatiskt om du väljer det formatet när du sparar.

Gör så här för att ladda upp en csv-fil från din dator till Visma Descartes:

  1. Klicka på plustecknet upptill i mitten av fönstret.
  2. Välj Ladda från fil.
  3. Klicka på Välj fil i dialogrutan som öppnas.
  4. Bläddra fram till din fil och välj Öppna.
  5. Välj Nästa.
  6. Välj vilka kolumner som ska inkluderas i importen och ändra deras egenskaper om det behövs.

Kolumn 1 och 2 är reserverade för Kontonummer och Kontonamn. Dessa kolumner kan inte utelämnas från importen och är inte redigerbara.

Resterande kolumner är möjliga att exkludera från importen genom att avmarkera deras kryssrutor. Det är också möjligt att redigera år och månad, samt växla mellan Redovisning och Budget.

  1. Välj Ladda upp.

Lägg märke till att om samma kontonummer återfinns i både importfilen och den nuvarande saldolistan, så kommer de gamla saldona att ersättas med de nya värdena.

Relaterade avsnitt