Saldolista översikt

Saldoöversikten öppnas genom att klicka på vågskålen i högersidopanel och sedan välja Alla.

I översikten listas alla saldobalanser och det är här som kopplingar mellan konton och transaktionsslag görs. Saldobalanser kan antingen importeras via en csv-fil eller läggas till manuellt i översikten.

Relaterade avsnitt