Anläggningstillgångar

Under Bokföring - Anläggningstillgångar kan du hantera ditt företags tillgångar. Anläggningstillgångar kan till exempel vara stolar, bord, datorer, större maskiner men även mark och byggnader. Programmet hanterar linjära avskrivningar som kan göras månadsvis eller årsvis.

Det finns flera fördelar med att registrera dina anläggningstillgångar. Du får koll på dina tillgångar och när de köptes. Detta har du stor nytta av när du sedan ska göra årsavstämning i programmet, då kommer de flesta uppgifter att finnas med och programmet kan sköta avskrivningen. Om olyckan är framme, till exempel vid brand eller stöld, har du alltid en aktuell lista över vilka anläggningstillgångar som fanns vid det aktuella tillfället.

Visma eEkonomi Bokföring följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Olika sorters anläggningstillgångar

Det finns två olika sorters anläggningstillgångar, dels de som kostnadsförs direkt och dels de tillgångar som man gör avskrivningar på. De tillgångar som köps in till ett pris lägre än ett halvt prisbasbelopp eller har en användningstid på tre år eller kortare ska kostnadsföras direkt. De tillgångar som ska kostnadsföras direkt registrerar du med tillgångstypen Korttidsinventarier.

Prisbasbeloppet är ett belopp som används för att beräkna olika förmåner och avgifter. Det ändras varje år och avsikten är att det ska spegla inflationen.

Tillgångar med ett högre inköpspris än ett halvt prisbasbelopp och en användningstid på fyra år eller mer, räknas som en tillgång och därför kan avskrivningen fördelas på flera år.

Sökord: inventarie, utrustning