Matcha skatt- och bankhändelser

Precis som ditt bankkonto behöver ditt skattekonto stämmas av och matchas mot händelser i din bokföring. Du hämtar kontoutdraget för ditt skattekonto från Skatteverket genom att logga in på skatteverket.se. När betalningen från ditt bankkonto till ditt skattekonto har registrerats i Visma eEkonomi Bokföring (antingen via bankkoppling eller manuellt) ska transaktionerna matchas.

  1. Gå till Kassa- och bankhändelser.
  2. Välj konto Skattekonto.
  3. Importera eller lägg till nya transaktioner om det inte redan är gjort.
  4. Välj Matcha på den transaktion som avser utbetalningen från ditt bankkonto till ditt skattekonto.
  5. Välj Bokföringshändelse - Överföring mellan egna bankkonton.
  6. Välj bankkonto: Företagskonto.
  7. Lägg till en beskrivning, till exempel Inbetalning skatt dec 20xx.
  8. Under Välj bankhändelse väljer du den bankhändelse som du vill matcha mot skattetransaktionen.
  9. Välj Bokför. Nu är din bankhändelse och din skattetransaktion matchade.

De pengar du fört över till skattekontot för den skatt du är skyldig dras automatiskt av Skatteverket på förfallodagen. Denna transaktionen ska också bokföras och matchas mot de redovisningar du har skapat för den valda perioden.

Läs mer hur du gör i avsnittet Matcha utbetalning från skattekontot mot momsredovisning eller se filmen Hantera in- och utbetalningar på skattekontot i Visma eEkonomi.

Relaterade avsnitt

Matcha skatt- och bankhändelser
Månadsavstämning Skattekonto