Skapa faktura med rot-/rutavdrag

För att kunna skapa en order med rot- eller rutavdrag måste du först aktivera inställningen som gör att du kan fakturera för husarbete. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för rot-/rutavdrag.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj Ny kundfaktura.
  3. Välj den kund du ska fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att välja eller lägga till en ny kund.
  4. Markera rutan Husarbete och ange om det gäller ROT eller RUT.

Kolumnen Typ av husarbete läggs till vid fakturaraderna.

  1. Ange fastighetstyp och fastighetsbeteckning om fakturan gäller rotarbete.
  2. Lägg till de artiklar du vill fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att välja eller lägga till en ny artikel.

För att skattereduktionen ska räknas ut korrekt måste du ha angett Tjänster X% moms i fältet Artikelkontering på artikeln.

  1. Ange Typ av husarbete och specificera Timmar och Materialkostnad för de rader som gäller arbete. Tänk på att även ange Övriga kostnader. Läs mer i fältförklaringarna vad de olika alternativen innebär.

Skattereduktionsbeloppet för fakturan räknas fram och en text som informerar kunden om att avdrag för husarbete har gjorts läggs till på fakturan. Det är först när kunden betalat sin del av fakturan som du kan ansöka om pengar från Skatteverket.

  1. Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Spara och skicka via e-post Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor.
Spara och skapa pdf Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper.
Skicka som brev viaAutoInvoice Fakturan skickas för utskrift via tjänsten Visma AutoInvoice.
Spara utkast Fakturan sparas under Utkast.

Relaterade avsnitt

Skapa faktura
Kreditera faktura
Skapa faktura för webbshop-order
Kreditera faktura med rot-/rutavdrag
Skicka betalningspåminnelse
Lägg till/ändra eller ta bort logotyp
Arbeta med husavdrag
Ansök om rot-/rutavdrag från Skatteverket
Skapa faktura med rot-/rutavdrag

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.