Redigera kunduppgifter

  1. Välj Försäljning - Kunder.
  2. Klicka på den kund du vill ändra.
  3. Välj Redigera.
  4. Gör de ändringar du önskar.
  5. Välj Spara.

Du kan också uppdatera kundens adressuppgifter via funktionen Sök adressuppgifter. Tänk på att alla tidigare adressuppgifter ersätts med de nya uppgifterna om du väljer att föra över adressuppgifterna.

Om du vill göra en tillfällig ändring av till exempel post- eller leveransadressen gör du det direkt via det aktuella dokumentet genom att klicka på kunden i fältet Kund inne på en faktura. Denna ändring påverkar endast det aktuella dokumentet. Om du vill att ändringen ska vara permanent måste du göra enligt ovan, via Försäljning - Kunder.

Relaterade avsnitt

Lägg till kund
Ta bort kund
Inaktivera kund

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.