Skapa artikel

Alla artiklar måste ha unika artikelnummer. Artikelnumren sorteras i alfanumerisk ordning vilket innebär att artikelnummer A212 kommer före artikelnummer A35. Använder du enbart siffror vid alfanumerisk sortering kommer värden som 1, 2, 3, 10, 20, 30 att bli sorterade som 1, 10, 2, 20, 3, 30.

Om du vill att vi visar dig hur du gör inne i programmet, klicka på Guida mig.

  1. Välj Försäljning - Artiklar
  2. Välj Ny artikel.
  3. Ange artikeluppgifterna.

Du fyller i fältet Antal i lager om du vet hur många artiklar det finns i lager.

Om du anger ett engelskt namn i fältet Artikelnamn engelska kommer artikeln visas med sin engelska beteckning på dokument till kunder som har engelska inställt som Språk på försäljningsdok. Om fältet lämnats tomt visas det svenskaan

  1. Välj Spara. Artikeln visas nu i listan Artiklar.

Relaterade avsnitt

Artiklar
Skapa faktura
Ange antal artiklar i lager
Ta bort artikel
Inaktivera artikel
Artikeletiketter
Kundetiketter

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.