Skicka betalningspåminnelse

Om en faktura har förfallit kan du skicka en betalningspåminnelse till kunden. Notera att originalfakturan inte bifogas i påminnelsen. Inställningar för påminnelsehantering gör du under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Faktureringsuppgifter.

Påminnelseavgiften hämtas från Inställningar - Företagsinställningar och fliken Faktureringsuppgifter men kan justeras för varje faktura.

Om du har registrerat en betalning för en del av fakturan visar betalningspåminnelsen det belopp som återstår att betala. Detta kan till exempel vara aktuellt om du arbetar med rot-/rutavdrag och inte fått full skattereduktion för en faktura du sökt pengar för.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj fliken Obetalda kundfakturor.
  3. Välj den faktura du vill skicka betalningspåminnelse för.

Funktionen Behandla flera gör det möjligt att skicka flera betalningspåminnelser på en gång.

  1. Välj Åtgärder - Påminnelse.
  2. Bestäm om du ska lägga till en påminnelseavgift eller inte. Du kan ta bort raden med avgiften om du inte vill ange ett belopp.
  3. Gör något av följande:
Skriv ut påminnelse via e-post Påminnelsen skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret.
Skriv ut påminnelse som pdf Påminnelsen sparas som pdf och kan skrivas ut på papper.

På den faktura som påminnelsen avser visas nu information om när fakturan förföll, när du skrev ut betalningspåminnelsen och hur du skrev ut/skickade den.

Relaterade avsnitt

Kreditera faktura
Företagsinställningar
Behandla flera

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.