Artikeletiketter

Etiketter används för att manuellt märka artiklar för att kunna gruppera dem. Det innebär att du kan välja en hel grupp av artiklar istället för att välja dem en och en.

Genom att använda artikeletiketter kan du filtrera rapporten för Försäljningsstatistik och välja vilka artiklar som ska inkluderas när du exporterar artikelregister. Du kan lägga till flera etiketter till en artikel och på så vis analysera din försäljning på olika sätt. Du kan även filtrera inne på Artiklar och därmed göra så att enbart poster märkta med etiketterna du är intresserad av visas.

  1. Välj Inställningar för att öppna menyn.
  2. Välj Artikeletiketter.
  3. Välj Ny.
  4. Ange Namn och Beskrivning.
  5. Leta upp de artiklar som du vill märka med etiketten genom att söka efter artikelnumret eller välja artiklarna en och en.
  6. Välj Lägg till.

Du kan även tagga artiklar när du lägger till nya eller redigerar befintliga under Försäljning - Artiklar. Det snabbaste sättet att lägga till flera artiklar till en befintlig etikett är dock att redigera etiketten och lägga till artiklar enligt steg 5.

  1. Välj Spara.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.