Rätta felaktig momskod kopplad till ett bokföringskonto

Om du har kopplat en felaktig momskod till ett bokföringskonto kommer momsen att redovisas i fel fält i momsredovisningen. Om du exempelvis har kopplat momskoden för 12 % moms till ett bokföringskonto som ska ha 25 % moms.

  1. Avbryt arbetet med den påbörjade momsredovisningen och notera de verifikationer som är avvikande.
  2. Välj Bokföring - Verifikationer.
  3. Välj den avvikande verifikationen.
  4. Välj Åtgärder - Korrigera momskod.
  5. Gör dina ändringar.
  6. Välj Spara.
  7. Välj Inställningar - Kontoplan.
  8. Ändra till rätt momskod på det berörda kontot i kontoplanen.
  9. Skapa en ny momsredovisning för aktuell period när du gjort alla nödvändiga ändringar.

Relaterade avsnitt

Skapa manuell verifikation
Avvikelser momsredovisning
Kontoplan