Visma Ekonomiöversikt

Visma Ekonomiöversikt är en tjänst från Visma Spcs som du kan använda tillsammans med Visma eEkonomi Pro.

En väldigt användbar funktion i Visma Ekonomiöversikt är att du har möjlighet att skapa en Budget. Att göra en plan för intäkter och kostnader över en specifik tidsperiod framåt i tiden och sedan jämföra den med det faktiska resultatet kan hjälpa dig upptäcka avvikelser och i god tid agera på dem. Du skapar en budget under Budget & Prognos i huvudmenyn.

Bokföringsuppgifter exporteras automatiskt från Visma eEkonomi Pro så fort du öppnar Visma Ekonomiöversikt. Där presenteras sedan hur det går för företaget i form av enkla grafer över till exempel nettoomsättning per månad, kostnader per månad, kostnadsstruktur, obetalda leverantörsfakturor och kundfakturor samt kassa- och bankkonton. Det är lätt att gå in och läsa resultaträkningen och balansräkningen. Du kan även få rapporterna på engelska och skriva ut dem vid behov.

Öppna Visma Ekonomiöversikt och exportera data

Du når det genom att välja i listan uppe till vänster i programmet.

När du väljer Visma Ekonomiöversikt i listan uppe till vänster loggas du in i Visma Ekonomiöversikt. I samband med inloggningen kommer bokföringsuppgifterna överföras automatiskt från Visma eEkonomi Pro.

Relaterade avsnitt

Visma Ekonomiöversikt