Arbeta med bankkoppling

När du har en aktiv bankkoppling förs dina bankhändelser automatiskt över från ditt bankkontoutdrag till Visma eEkonomi Pro. Det sparar tid och tar bort risken att registrera någon händelse dubbelt eller att missa någon transaktion när du inte behöver registrera bankhändelser manuellt.

Till vissa banker kan du även skicka leverantörsfakturor till betalning direkt från Visma eEkonomi Pro. Klicka på bilden nedan för att se vad som ingår vid bankkoppling med din bank.

Tabell med översikt av banker

Starta bankkoppling till din bank

För att kunna starta en bankkoppling behöver du ha kontonummer och IBAN-nummer för ett företagskonto eller ett valutakonto registrerat i Visma eEkonomi Pro. Kontrollera att det konto du vill aktivera bankkoppling för har ett IBAN-nummer inlagt under Inställningar - Kassa- och bankkonton. IBAN nummer för ditt konto hittar du lättast på din internetbank eller på ett kontoutdrag.

Aktiveringen av bankkopplingen kan vara förenad med en avgift från bankens sida. Kontakta din bank för mer information.

Stäm av bankkontot efter aktiveringen av bankkopplingen

Det tar vanligtvis 2-3 bankdagar att aktivera kopplingen mot banken. När bankkopplingen är klar förs nya bankhändelser över till Visma eEkonomi Pro från och med dagen då kopplingen blev aktiv.

Under tiden du väntar på godkännandet från banken kan du inte manuellt registrera några bankhändelser på det valda bankkontot. Det kan därför bli ett par dagars glapp mellan de händelser du senast registrerade och de första som förs över automatiskt när kopplingen är klar.

När bankkopplingen är klar går det återigen bra att registrera bankhändelser manuellt på datum före det första kontoutdraget som hämtats automatiskt. Stäm då av att inga händelser saknas för datumen innan bankkopplingen blev aktiv. Om någon händelse saknas registrerar du den manuellt i programmet.

Relaterade avsnitt

Skicka betalning av leverantörsfaktura med aktiv bankkoppling
Skicka betalningsfil
Importera kontoutdrag
Importera återrapporteringsfil